Tvärberget

Tvärberget

Fredagen den 15 September 1944 vid lunchtid, rapporteras ett svenskt militärt flygplan saknat.
En division med 8 st medeltunga bombplan typ B3, ( Junkers JU 86 K-13 ) har på morgonen påbörjat en övningsflygning från Flygflottiljen (F1) Västerås/Hässlö.
Klockan 08:25 startar B3 D med Flygvapennummer (FV 129), och Flottiljnummer (Fljnr 25), eller (fpl 25) med 5 mans besättning.
Övningen avsåg navigeringsflygning med samtidiga studier av den svenska västgränsen från Arvika till Sälen samt bombfällning efter längre anflygning.
Besättningen bestod av:
Flygspanaren, Fänriken Sten Owe Sjöström – Reservofficersaspiranten,

Karl Göran Andersson -
Danske Flyglöjtnanten, J. Lauritzen –

Fpl mekaniker, Furiren Hans E. Jansson samt
Flygsignalist, Korpralen Bernt Carlsson


Efter övningen saknas ett av de 8 flygplanen. B3 D med (Fljnr) 25 har inte återvänt. Flygplanet skulle enligt beräkning ha varit tillbaka i Västerås kl. 12:05.
Larmcentralen (LC) i Karlstad larmades efter c:a 1 timme och eftersök beordras omgående.
Två lägesuppgifter har noterats från fpl 25 sedan starten.
Kl. 09:40 Södra Frykensjön, höjd 100 m, kurs 279 grader. Senare anrop kl. 10:06 men meddelandet kunde ej läsas.
Det framkommer snart att fpl 25 har havererat i dåligt väder med kurs från Dalby i Värmland mot Sälens Högfjällshotell.


Från utsänd flygspaning inkom omkring kl. 15:50 rapport om att fpl 25 återfunnits.
Haveriet uppges ha ägt rum omkring kl. 10:20 och flygplanet har omedelbart fattat eld.


Räddningsarbetet försvårades dock , och försenades mycket främst genom felaktiga lägesrapporter. Flygtrafikledningen i Karlstad (TL) hade möjligen missuppfattat, eller förväxlat siffrorna i en positionsangivelse från spaningsflyget under eftermiddagen. Räddningsmanskapet fick därmed leta på fel ställe hela natten i mörker omkring 5 kilometer från nedslagsplatsen.

 

Kl. 08:00 på lördagsmorgonen den 16/9 kommer återigen en lägesrapport från ett spaningsflygplan, att det havererade fpl 25 låg cirka 12 km nordnordost om Värmlands Dalby nära toppen av Tvärberget vid gränsen Värmland/Dalarna.
Manskap sändes genast ut och de efterhand anländande hemvärnsmännen kunde med vemod konstatera att 3 av de ombordvarande i besättningen hade omkommit vid olyckan. De resterande 2 fanns då inte kvar på haveriplatsen.
De två skadade besättningsmännen, flygplanets mekaniker, Furiren 8058-10-41 Hans E. Jansson, och flygsignalist Korpralen 8037-10-44 Berndt Carlsson skadades, om inte livshotande så ändock ganska rejält med knäckt näsben och brännskador med mera. Furiren Jansson, skadade ena foten svårt när han efter ett försök till räddningsinsats inne i det brinnande flygplanet återigen hoppade ner på marken.
Mot sena eftermiddagen beslutade de två skadade besättningsmännen att de skulle försöka ta sig nedför berget innan mörkret föll för att möjligen kunna hitta någonstans att tillbringa natten.
Väl nere i dalgången öster om Tvärberget påträffades en enkeltrådig telefonledning som de två följde, och därmed kom de fram till en skogskoja i timmer. Humöret ljusnade något, men mörkret
föll och kojan var låst. De tvingades därför slå sönder en fönsterruta för att ta sig in.
I kojan fanns en fårskinnsfäll och lite annat som de kunde dra nytta av. Natten tillbringades där, men med sorgliga tankar om de tre kamraterna som låg döda uppe på berget.
Strax före kl. 07:00 på morgonen den 16 september hördes ljud från en flygmotor och därefter kunde en visselpipa höras i närheten, och två män ur räddningsmanskapet anlände till platsen. De båda skadade fick ledas 6 km till närmaste skogsbilväg och därefter gick färden till sjukstugan i Dalby.
/ Utdrag från förhör med Furiren Hans E. Jansson den 18 september på sjukstugan Dalby /.
                        
”Trots sina skador påbörjas arbetet med att söka efter de övriga i besättningen. Signalisten Carlsson var för svårt chockad och skadad för att kunna hjälpa till. Jansson tar sig efterhand fram till flygplanets nos, där han varseblivit Reservofficeren Andersson. Han lyckades så småningom dra ut honom ur fpl. Andersson var emellertid redan död. Jansson har efter detta undersökt terrängen runt flygplanet men hittade ingen av de övriga två. Han hade därefter gått uppför berget, (bakåt i färdriktningen) där han under vägen upp iakttog Lauritsens illa tilltygade kropp.
På en kal del av bergets topp utbreder Jansson efterhand en fallskärm för att sökande lättare skulle kunna upptäcka haveriplatsen. Under senare rekognoseringar på berget hittar Jansson även Sjöströms döda kropp. Båda hade sannolikt slungats ut ur flygplanet.
Jansson hade blivit kvar på berget tills omkring kl. 13:30.

Då han senare var på väg ned mot flygplanet hörde han ett rop vilket han trott härrörde från någon skogshuggare. Vid framkomsten till flygplansvraket visade sig emellertid att den svårast skadade, signalisten Carlsson lämnat haveriplatsen.

Genast lämnade Jansson också haveriplatsen och begav sig nedför berget där han på en myr påträffat signalisten Carlsson som tidigare hade ropat. Denne var svårt medtagen, bränd och blodig över både ansikte och händer.Så småningom nådde de båda en skogskoja där de hade övernattat. Under lördagsmorgonen lyckades de med viss möda klara den 6 km långa vandringen stödda av männen som kom till undsättning. Den besvärliga gångstigen ledde fram till en farbar skogsbilväg, och därifrån fortsatte färden med lastbil”.


Sammanfattning av haveriet enligt haverirapporten den 20 Oktober 1944 lyder:
Ett fpl typ B3, tillhörigt (F1) i Västerås totalhavererade den 15/9 1944 under navigeringsflygning, varvid fpl efter längs en sträcka av 300 meter ha kolliderat med trädtoppar och störtat till marken samt fattat eld. Haveriplatsens läge är ( 12 km nordnordost Dalby ) och enl karta 1:100 000 punkt 616, Tvärberget. (616 m.ö.h.)
Av de ombordvarande omkommo: Flygspanaren , fs, Fänriken Sten Ove Sjöström född 14/9 1922,
Reservofficersaspiranten Karl Göran Andersson född 25/8 1922 Samt danske medborgaren, Flyglöjtnanten Jörgen Lauritzen, vilken medföljde som passagerare.


Sannolika förloppet.
I trakten av Dalby har molnen lokalt blivit tätare och lägre med molnslöjor liggande i trädtopparna. Fpl 25 har icke i likhet med de övriga svängt åt öster mot bättre väder eller stigit genom moln, utan försökt att flyga med bibehållen marksikt. Härunder har flygplanet kolliderat med träden på höjden 616, Tvärberget.

Flygplanet har under vägen nedför sluttningen fattat eld. De omkomna besättningsmännen har sannolikt dödats vid flygpanets anslag mot marken.


Haveriets orsak:
Fel på fpl eller motorer föreligger med all sannolik icke. Haveriet har orsakats av att flygplanets befälhavare (läraren i luftnavigation) i strid mot för övningen utfärdade bestämmelser försökt forcera det dåliga vädret på låg höjd, och med bibehållen marksikt över terräng, med ett stort antal uppskjutande höga bergstoppar i färdriktningen. Flygbesättningen har sannolikt icke mottagit väderrapporterna kl. 10:05 och 10:15 angående vädret i trakten av Dalby.


Hägernäs den 19 oktober 1944.
Hugo Svenow
Ordförande i Flygvapnets Haverikommission
Harry Appelgren / Sekreterare

 

Det svenska Flygvapnets första medeltunga bombflygplan, Junkers JU 86 levererades från Dessau i Tyskland under mitten och senare hälften av 30-talet.
Totalt beställdes 40 exemplar av flygplanet och den första JU 86 landade på Bromma flygplats den 19 december 1936 med den legendariske piloten och Flygmajoren Nils Söderberg vid spakarna. Junkers JU 86 fick sedermera beteckningen B3 i Svenska Flygvapnet.
Efterhand tilläts licenstillverkning av flygplanet vid SAAB /Trollhättan. Totalt fanns i Flygvapentjänst 56 stycken B3 i olika versioner och motoralternativ.


Några data om flygplanet (B3 D, Junkers JU 86 K-13 ).
Vingspann/spännvidd: 22,7 m
Längd: 17,9 m
Tomvikt: 5760 kg
Max. startvikt: 8200 kg
Bomblast: 1000 kg
Toppfart/marschfart : 360/280 km/h
Motorer: 2 st Mercury XIX stjärnmotorer på 905 hkr/st
Bränslekapacitet: 1.500 liter
// Motorerna var Polskbyggda //

Text: Sivert Bergman 2014
 (kursiv text är hämtad ur Flygvapnets Haveriutredning).

Klicka här för att komma till

en filmberättelse om

Tvärbergshaveriet 1944.

Film: Martin Bergström / INFO GRAFIK

Berättare: Jonny Steen

Den kompletta haveriutredningens datum:

Stockholm den 6:e November 1944.B.G.

NordenskiöldChef för Flygvapnet

Del av huvudvingen

Ev. del av höjdroder

Endast en av de totalt 18 cylindrarna ligger fortfarande kvar

på haveriplatsen efter 70 år

Minnessten

Minnesstenens text lyder:


DEN  15/9  1944 OMKOMMO HÄR

FLYGLÖJTNANT  JÖRGEN  LAURITSEN

FÄNRIK  OWE  SJÖSTRÖM
ASPIRANT  KARL-GÖRAN  ANDERSSON